Veiligheid op de werkvloer en op het buitenterrein

Veilig werken is werken in een omgeving waar de kans op ongevallen klein is. In veel Nederlandse bedrijven zijn er echter nog te veel risico‘s: per jaar krijgen driehonderdduizend werknemers een arbeidsongeval en komen gemiddeld tweehonderd meldingen van ernstige ongevallen binnen bij de inspectie SZW, waarvan vijf met dodelijke afloop. Vaak gaat het om aanrijdingen en ongevallen met heftrucks; jaarlijks melden zich drieduizend slachtoffers op de spoedeisende hulp na een ongeval met een heftruck. Arbeidsongevallen leiden niet alleen tot persoonlijk leed. Ze gaan ook gepaard met hoge kosten. Bovendien kan een ongeval het imago van het bedrijf schaden en hoge boetes tot gevolg hebben. Daarom is het belangrijk te investeren in een goede veiligheidscultuur.

Onderzoek toont aan dat duurzaam omgaan met de werknemers en investeren in veiligheid tot minder ongevallen en dus voor het bedrijf én maatschappij zeer rendabel zijn. Niet alleen daalt het ziekteverzuim en de uitgave van geld voor schades aan producten, stellingen en intern
transportmaterieel, maar ook wordt de werksfeer beter, gaat de productiviteit omhoog en bent u een aantrekkelijker werkgever.

Wilt u de veiligheid in uw bedrijf verbeteren?

Het is dan van belang om inzicht te krijgen in de stand van zaken op uw werkvloer. Nedek Betonvloertechniek adviseert om een veiligheidstraject daarom te starten met het opstellen van een helder verkeersplan. Onderwerpen die hierbij o.a. aan de orde komen:

  • Markeren van looppaden/rijpaden
  • Markeren van opstelplaats pallets, rolcontainers en afvalcontainers
  • Markeren van opstelplaats intern transportmaterieel (accu-oplaadplaats)
  • Markeren van de rijrichting met behulp van pijlen
  • Markeren t.b.v. veilige oversteekplaatsen
  • Plaatsen van bolle spiegels op onoverzichtelijk hoeken of kruispunten
  • Plaatsen van waarschuwingsborden op onoverzichtelijke hoeken of kruispunten
  • Markeren van looppaden op het rangeerterrein en in de laadput

Naast bovengenoemde is ook de staat van onderhoud van de werkvloer belangrijk. Is er sprake van een ongelijke betonvloer door scheurvorming, gaten en of een kapotte voegovergang waardoor heftruckbestuurders na verloop van tijd last krijgen van rugklachten met langdurig ziekteverzuim tot gevolg en dus hoge kosten voor uw bedrijf.

Uw partner in veiligheid

Nedek Betonvloertechniek is dé partner voor bedrijven als het gaat om veiligheid in fabrieks- en magazijnhallen, Warehouses en op rangeerterreinen en parkeerplaatsen. In overleg met u stellen we een plan op voor een veilige werkvloer of buitenterrein en ontzorgen u bij de uitvoering van alle
werkzaamheden.

Niets doen is geen optie!